twitter twitter twitterSegueix-nos atwitter

Civil

Sabem de la importància de l’àmbit civil dins el camp jurídic donat que afecta, primordialment, les persones i molts són els problemes als quals, possiblement, s’han d’enfrontar al llarg de la seva vida. Per això tenim els professionals necessaris que ajudaran a gestionar moments difícils, o no tan difícils, dins l'àmbit civil

Què podem fer per la vostra empresa?

 • Tramitació herències
  • Sol·licitud darreres voluntats
  • Notaria
  • Liquidació impostos corresponents tant a Administració autonòmica com local
  • Inscripcions registrals corresponents
  • Inclou estratègia fiscal a l’hora de valorar els possibles béns segons el destí que se’ls hi pretengui donar

 • Contractes d’arres i compravendes en general Contractes de lloguer d’habitatge o ús diferent al d’habitatge amb o sense opció de compra (incloent ingrés a l’Institut Català del Sol) 
 • Pactes successoris 
 • Ajuda en la formalització de testaments
 • Mecanisme de 2a oportunitat 
 • Divorcis de mutu acord
 • Formalització de relacions convivencials d’ajuda mútua 
 • Incapacitacions judicials o constitució de tuteles
 • Formalització de patrimonis protegits en favor de persones amb discapacitat 
 • Assistència en la tramitació d’escriptures notarials per qualsevol tipus d’operació
Responsabilitat Civil
• Responsabilitat Civil Contractual
• Responsabilitat Civil Extracontractual
• Reclamació d'assegurances
• Accidents de Trànsit
• Negligències Mèdiques
• Accidents Laborals
• Responsabilitat patrimonial de l'Administració pública
Image

Responsable
Irene Mallol Bosch
Advocada-Sòcia

Image


Francesc Palatsi Belver
Advocat

Image
En què et podem ajudar?

¿En què us podem ajudar?

MALLOL ASSESSORS SL es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), por lo que le facilita la siguiente información del tratamiento.
Contacta amb nosaltres
Image
Adreça oficines

Pere Martell, 53 Baixos

Departament fiscal-jurídic
comptable-financer
43005 Tarragona

Pere Martell, 57 Baixos

Departament laboral
43005 Tarragona
Horari d'atenció
Image
Dilluns a Dijous 8.30h.-14h. i de 15h-18h. Divendres  de 8.30h. a 14h.
Connecta amb nosaltres
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Com arribar