Especialitzats en transport

La nostra empresa està especialitzada a assessorar i defensar a nombroses empreses de transports, són centenars les empreses que dipositen la seva confiança en nosaltres.
Prestem serveis especialitzats en el sector del transport que són els següents:
 
 • Assessorament a l'hora de transmetre o constituir empreses de transport, siguin transportistes o intermediàries de transport.
 • Tramitació de constitució de societats dedicades al transport.
 • Assessorament en matèria de targetes de transport o capacitacions professionals.
 • Assessorament a nivell de transport intracomunitari o internacional.
 • Reclamacions en matèria de transport davant les Juntes Arbitrals de Transport corresponents.
 • Impugnació de sancions en matèria de transport fins a la instància que sigui necessària.
 • Tramitació de canvis de nom o renovacions de targetes de transport.
 • Redacció i assessorament en matèria de contractes de transport.
 • Assessorament en matèria laboral en relació al conveni sectorial del transport corresponent (nòmines, assegurances socials, etc.).
 • Assessoria fiscal en general en matèria de transports. Càlcul i assessorament en matèria de règim simplificat d'IVA o estimació objectiva en IRPF en matèria de transport.
 • Presentació de declaració anual de quilòmetres recorreguts.
 • Devolució gasoil professional.
 

 

 

 

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Informació requerida
Proforms
Reload