Des del 1983 Serveis Professionals d’Assessorament
Comptable-Fiscal-Jurídic-Laboral i Consultoria
Un equip de 12 professionals titulats i amb expertesa
Som persones al servei de persones que oferim

Rigor

Confidencialitat

La Nostra professionalitat al servei del client

Image

Mallol Assessors

Assessorament integral
per empreses i persones

Image
Empresa per a les empreses i les persones
Equip multidisciplinar profesional –Laboral-Comptable-Fiscal-Jurídic.
Experiència de més de 40 anys
Referent en sectors tan diversos com el transport i la pesca entre d’altres.
Eines modernes d’integració amb el client i Seguretat Social i Hisenda pública.
Serveis Inhouse, assessorament in-situ.
Externalització de departaments Laboral-Comptable
Segona Opinió experta i amb criteri.
Serveis Avançats: Due Diligence
Assessorament Operacions societàries (Compra-Venda d’empreses) Creació i tancament d’empreses. Inspeccions fiscals-Laborals, Valoració d’empreses.
Assistència Jurídica avançada
Representació Judicial, Contractes Comercials, Testaments, Successions

Equip Mallol Assessors

Comptable i fiscal

Albert Mallol
Albert MallolEconomista Especialitat Comptabilitat InhouseAlbert@mallolassessors.com
Diplomat en Empresarials per la URV. Master en Auditoria Comptable Fiscal –UPF-. 14 anys d’experiència en el el sector de l’assessorament i consultoria Comptable Fiscal
Óscar Solé
Óscar SoléEconomista especialitat en Pymes i Mòdulsoscar@mallolassessors.com
Diplomat Empresarials. Master en Direcció Financera i Control de Gestió. 23 anys d’experiencia en el sector de l’assessorament i consultoria Comptable-Fiscal
Carles Gómez Martínez
Carles Gómez MartínezExpert Comptable especialitat en empresa familiarcarles@mallolassessors.com
Pèrit Mercantil (UB). Master en Tributació (C.C. de Reus). 40 anys d’expèriència Comptable Fiscal i assessorament d’empreses familiars
Rosario Jiménez
Rosario JiménezResponsable Relació amb Client Departament Comptablechari@mallolassessors.com
Grau superior Administració Comptabilitat. 31 en el sector administratiu 14 anys a Mallol Assessors
Montse Castillo
Montse CastilloResponsable Relació amb Client Departament Comptable montse@mallolassessors.com
Grau superior Administració Comptabilitat. 31 anys en el sector administratiu 18 a Mallol Assessors
mallol@mallolassessors.com
mallol@mallolassessors.com Expert Comptable i Assessorament Fiscal mallol@mallolassessors.com
Llicenciat en Economía i Empresa (UB) Especialista en el sector transport 37 anys d’experiencia en assessorament Comptable i fiscal.
Gerent de Mallol Assessors
Gerent de Mallol AssessorsExperta en Fiscalitat i JurídicIrene@mallolassessors.com
LLicenciada Universitat Rovira i Virgili i Master d’empresa Centro de Estudios Financieros. 17 anys d’experiencia com advocada mercantil i des del 2021 Gerent de Mallol Assessors

Comptabilitat Empreses

Serveis d’atenció Comptable i Fiscal a les empreses

Comptabilitat Objectiva-Mòduls

Comptabilitat Directa simplificada I normal

IT sistemes avançats de gestió comptable on-line

Notificacions HP i administracions

Gestió comptable de nòmines

Inspeccions Comptables i Fiscals

Documentació Digitalitzada a l’abast en qualsevol moment

Gestió de Calendaris Comptables de l’empresa

Gestió comtable d’operacions amb l’extranger

IVA’s

Planificació I organització d’administració d’empreses

Creació de quadres de comandament comptables

Seguiment Comptable a mida amb análisis del negoci

Escaneig integral de documentació sensible

Segones opinions i Formació a equips de comptabilitat

Amortitzacions

FISCAL & COMPTABLE

Serveis Comptables

MÒDULSServeis especials Mallol assessors per a clients amb estimació Objectiva

MÒDULS
Serveis especials Mallol assessors per a clients amb estimació Objectiva

Persones físiques i entitats en atribució de béns en estimació objectiva (mòduls):

Gestió de Llibres Comptables:

 • Llibre registre de factures rebudes
 • Llibre registre de factures emeses
 • Llibre de bens d’inversions

Digitalització i Compartició d’Arxiu digitalitzats de factures emeses i rebudes (Núvol propi).

Sage One: programa de facturació i comptabilitat al núvol supervisat per l’assessoria

FISCALITAT Impostos tancaments intrasats extranger

FISCALITAT
Impostos tancaments intrasats extranger

Presentació impostos trimestrals i anuals corresponents segons modalitat de tributació tant per persones físiques com jurídiques, així com entitats en règim d’atribució de rendes

Tancaments fiscals d’exercicis

Presentació models relacionats amb operacions intracomunitàries

Intrastat

Tributació de no residents

Presentació de models 720 (béns situats a l’estranger per residents espanyols)

Servei de gestió de notificacions: HP, Multes, Sancions, Inspeccions, Subvencions i ajudes

DIRECTEServeis Mallol per a clients amb Comptabilitats Directes-Simplificades

DIRECTE
Serveis Mallol per a clients amb Comptabilitats Directes-Simplificades

Gestió de Llibres comptables

 • Llibre registre d’ingressos i vendes
 • Llibre registre de despeses
 • Llibre registre de factures emeses
 • Llibre registre de factures rebudes
 • Llibre major
 • Compte de pèrdues i guanys: comparatiu i percentual
 • Llibre de bens d’inversió


Digitalització i Compartició d’Arxiu digitalitzats de factures emeses i rebudes (Núvol propi).
Sage One: programa de facturació i comptabilitat al núvol supervisat per l’assessoria

FISCALITATPlanning rendes inspeccions transport

FISCALITAT
Planning rendes inspeccions transport

Planificació i Optimització d’impacte fiscal.

Estudi costos fiscals o de la tributació segons operació a efectuar (vinculat amb departament jurídic)

Elaboració i presentació de rendes

Assistència en procediments de comprovació o inspecció tributària així com atenció de requeriments tributaris

Especialitats en matèria del transport:

Presentació declaració anuals de quilòmetres (per recuperació impost sobre gasoil professional)

 • Alta de CAE
 • Model trimestral de devolució gasoil professional
 • Alta/baixa/variació beneficiaris devolució gasoil professional
 • Presentació subministraments de gasoil
PYMES INTERNACIONALSServeis Comptables/Fiscals Mallol per a empreses Mitjanes i grans i filials de multinacionals s

PYMES INTERNACIONALS
Serveis Comptables/Fiscals Mallol per a empreses Mitjanes i grans i filials de multinacionals s

Gestió de Llibres Comptables i registres:

 • Llibre diari: confecció dels assentaments de totes les operacions
 • Llibre balanços de sumes i saldos mensual i trimestral
 • Llibre registre de factures emeses
 • Llibre registre de factures rebudes
 • Llibre major

Comptes Anuals

 • Balanç de situació: comparatiu i percentual
 • Compte de pèrdues i guanys: comparatiu i percentual
  Quadre d’amortització de l’immobilitzat
 • Confecció i dipòsit dels comptes anuals
 • Digitalització i Compartició d’Arxiu digitalitzats de factures emeses i rebudes (Núvol propi).

Enllaç amb els assentaments

Sage Despachos Online: programa complet de comptabilitat al núvol supervisat per l’assessoria

Mallol Assessors & SAGE ONE

Conectivitat: Comptabilitats-Fiscalitat i IT

Image
Comptabilitat Inhouse (a casa del client):

Servei dissenyat per a aquelles empreses petites que no disposa d’un departament comptable i administración i que volen la total externalització del departament amb servei presencial.

Idoni també per a empreses que per la seva activitat requereixen de suport especialitzat o formació insitu per al seu equip.

Elaborem calendari de visites consensuat

Digitalitzem tota la documentació per a la seva consulta en qualsevol moment.

Sage One: programa de facturació i comptabilitat al núvol supervisat per l’assessoria

Comptabilitat Externa Assistida per a comptabilitats amb estimacions directes

Servei pensat per a empreses mitjanes i grans.

Quadre d’amortització de l’immobilitzat
Confecció i dipòsit dels comptes anuals
Arxiu digitalitzat de factures emeses i rebudes enllaçat amb els assentaments
Sage Despachos Online: programa complet de comptabilitat al núvol supervisat per l’assessoria